Visie

 

Visie:

Onze school is toegewijd aan het vormen van veelzijdige en veerkrachtige leerlingen, met een brede fundering om bij te dragen aan de samenleving. We leggen een veelomvattende basis op cognitief, sociaal en emotioneel vlak door dynamisch onderwijs. 

 

Missie:

Als Nederlandstalige openbare school voor Funderend Onderwijs verwelkomen wij kinderen vanaf 4 jaar uit alle geloofsovertuigingen en culturen. Onze missie is om:

  • Een begeleidende rol te spelen in de ontwikkeling van kinderen.

  • Leerprocessen te faciliteren met dynamische methoden en activiteiten die aansluiten bij de behoeften van elk kind.

  • Als secundaire opvoeders te fungeren door een omgeving te scheppen waarin kinderen hun persoonlijke en academische potentieel kunnen realiseren.

  • Een betekenisvolle relatie tussen leerkracht en leerling te onderhouden.

  • Open communicatie te bevorderen en integriteit, eerlijkheid en respect te onderwijzen.

  • Elk kind te erkennen en te waarderen voor zijn of haar unieke kwaliteiten en bijdragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het omarmen van diversiteit en het respecteren van verschillende perspectieven de menselijkheid van onze leerlingen verrijkt en hen voorbereidt op een wereld die steeds meer verbonden is.