Bestuursleden en klassenouders 2013-2014 bekend!

Afgelopen dinsdagavond 24 september, was er een algemene ledenvergadering opgeroepen door de oudercommissie. Daarbij is het jaar- en het financieel verslag van 2012-2013 besproken. Voor inzage van deze verslagen en de nieuwe commissie, verwijs ik u naar de pagina van de oudercommissie. De school heeft het voormalig bestuur bedankt voor hun inzet en verwelkomt dit “nieuw” bestuur.

Vorig maand kon u zich opgeven om klassenouder te worden. De volgende ouders zullen dit schooljaar de juffen bijstaan waar dit nodig blijkt. U ziet dat sommige klassen nog geen klassenouder hebben. Voelt u zich geroepen dan kunt u zich nog bij de klassenjuf aanmelden.

Klas Naam ouder Klassenouders
1a Diya Bhojwani
1b Carolina Huiberts
1c Margot Zeeuwe
1d Rachel Janssen
1e Kelly Horsford
1f Lorraine Winkel
1g Annemieke Virginia
2a Katja Jonckheer
2b Nathalie Bakhuis
2c Jeannet Huizinga
2d Esmeralda Levens
2e Sylviana Anthony
2f Gezocht
2g Ina de Coito Pita
2h Gofrie van Lieshout

Juf Ancela goed verrast!

Juf Ancela werkt al 35 jaar in het onderwijs en heeft bovendien al die jaren op de Johan van Walbeeckschool gewerkt! Op vrijdag 30 augustus werd zij daarom enorm verrast na de pauze. Onder luid gejuich van de leerlingen werd ze uit haar kantoor gehaald, waarna ze onder de overdekte flink in het zonnetje werd gezet. Er stond haar een mini concert van een heus “school-orkest” op te wachten dat speciaal voor haar een aantal liedjes heeft ingestudeerd. Daarna werd ze wederom verrast met een gigantisch cadeau waar zomaar een groep leerlingen uit kwam. En als klap op de vuurpijl ook nog een grote heerlijke taart en lekkere traktaties voor de kinderen!

Naast de leerlingen en de leerkrachten, waren er ook familie en vrienden van juf Ancela uitgenodigd om deze feestelijke mijlpaal samen met haar te vieren.

Het was al met al een super geslaagde verrassingsfuif!

Zie hier de foto’s van deze grote viering. De video’s zullen zo snel mogelijk op de video pagina verschijnen

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!

Juf Ancela Surprise!